بتن با عیار ۳۵۰ – c20

تومان595,000

  • وزن مخصوص هرمترمکعب: 2.207
  • تحویل کارگاه با احتساب ارزش افزوده:2.076.000
  • کرایه هرتن:435.000
  • هرتن با احتساب ارزش افزوده و کرایه حمل:2.511.000
  • هر متر مکعب با احتساب ارزش افزوده وکرایه حمل:5.700.000
دسته: